Nederlands | English | Français | Frysk

Presentatie

In veel gevallen worden de uitkomsten van inventarisatie, onderzoek en analyse gepresenteerd in kaartbeelden. Bij ruimtelijke vraagstukken draait het vaak om de vraag ‘waar’ wat is aangetroffen en ‘hoe’ en ‘in welke’ mate omgevingsfactoren hierop van invloed zijn of hierin een rol spelen. Het presenteren van data op een kaartbeeld kan verhelderend zijn maar vergt een goed gevoel voor kleur en compositie.

Bij A&W wordt veel onderzoek gedaan naar de verspreiding van planten en dieren. Vegetatiekarteringen en fauna-inventarisaties (vogels, amfibieën, vissen, zoogdieren) worden verwerkt van veldkaart tot verspreidingsbeeld. Ook de resultaten van ruimtelijke analyses worden op kaart gevisualiseerd en verschaffen beter inzicht in ruimtelijke vraagstukken.  Voor (lokale) overheden heeft A&W de Ecologische Basiskaart ontwikkeld. Hierin wordt naast de ruimtelijke gevolgen van het beschermingsbeleid voor bijzondere soorten de verspreiding van deze soorten op kaart weergegeven. De kaarten bieden een makkelijk toegangkelijke basis voor verdere plan- en beleidsvorming, waarbij eenvoudig de knelpunten in beeld gebracht (kunnen) worden. A&W bouwt kennis op over het geschikt maken van ruimtelijke data voor webpublicaties met behulp van ArcGIS Server.

Als u contact opneemt kunnen we langs komen voor een vrijblijvende presentatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Franske Hoekema