Nederlands | English | Franšais | Frysk

Geografische informatiesystemen

Geografische Informatiesystemen (GIS) zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Google Earth is een goed voorbeeld van een GIS dat op grote schaal door een breed publiek wordt gebruikt. Geografische Informatiesystemen zijn gericht op het inwinnen, beheren, analyseren, modelleren en presenteren van ruimtelijke informatie. Het gebruik van GIS is geen doel op zich, maar een middel om (ruimtelijke) vraagstukken inzichtelijk te maken, te analyseren en op te lossen.

Vrijwel alle vraagstukken waar A&W zich mee bezig houdt hebben direct of indirect met ruimtegebruik en dus met geografische informatie te maken. Om deze vraagstukken zo goed mogelijk te kunnen oplossen maakt A&W gebruik van een scala aan Geografische Informatiesystemen, zoals ArcGIS, Spatial Analyst en ArcPad. Daarnaast maken we gebruik van open source software zoals Quantum GIS en GRASS en wordt een digitaal fotogrammetrisch systeem gebruikt voor het driedimensionaal digitaliseren. Digitale gegevensinwinning begint bij ons al in het veld door gebruik te maken van veldcomputers met ingebouwde GPS (Mobile GIS). Onze werkprocessen zijn volledig ingericht op het creëren van kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke informatie, daar deze veelal de basis vormt voor onze onderzoeken en adviezen.

A&W is lid van Geo Business Nederland, de branche vereniging voor de geo-informatiesector.
In het blad  'In Perspectief' van november-december 2010 werd uitgebreid aandacht besteed aan de GIS-afdeling van Altenburg & Wymenga. Klik hier om het artikel te lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MSc Lucien Davids of ing. Ronald de Jong