Nederlands | English | Français | Frysk

Dataverwerking en -beheer 

Ruimtelijke informatie vormt de basis voor veel van ons onderzoek. We hechten er aan dat onze Geo-informatie nauwkeurig, efficiënt en inzichtelijk wordt verzameld, opgeslagen en beheerd. Bij A&W wordt de ruimtelijke data digitaal opgeslagen en beheerd in een Geografisch Informatiesysteem (GIS) en/of een Geo-database. A&W streeft naar uitwisseling van Geodata met databanken zoals de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en werkt daartoe samen met de GAN (Gegevens Autoriteit Natuur) en andere bureau's voor de ontwikkeling van een efficiente standaard. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op de (inter)nationale standaarden, INSPIRE (Europese standaard voor dataopslag en –uitwisseling).

Voor het verzamelen van flora- en faunagegevens in het veld wordt naast analoge gegevensverzameling veel gebruik gemaakt van veldcomputers (Mobile GIS) en GPS. Hiervoor zijn door ons digitale invoerformulieren ontwikkeld om de inwinning van gegevens efficiënt te laten verlopen en de datakwaliteit te verhogen. Zo beschikt A&W over eigen (Mobile) invoerapplicaties voor visgegevens - en subsidiepakketten voor terreinbeheerders, waarin onder andere soort, locatie, aantal en lengte op een snelle en foutloze manier ingevoerd kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  MSc Lucien Davids  of ing.Ronald de Jong