Nederlands | English | Franšais | Frysk

Analyse

De grote kracht van Geografische Informatiesystemen is de mogelijkheid tot het uitvoeren van (ruimtelijke) analyses. Zo kan Geo-informatie worden gebruikt om veranderingen in ruimte en tijd te analyseren, zoals vegetatiesuccessie. Ook de verstoring van menselijke ingrepen in infrastructuur en bebouwing voor weidevogels, ganzen en Purperreigers kan met GIS worden geanalyseerd. Met behulp van verstoringsafstanden vanaf verstorende elementen (zoals wegen en bebouwing), modellen en ruimtelijke analyses kan de verandering in het leefgebied van soorten worden gekwantificeerd. A&W heeft veel ervaring met het berekenen van verstoorde gebieden als het gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

Met behulp van hoogtekaarten of droogleggingskaarten voert A&W vaak analyses uit om de effecten van waterpeilveranderingen op de vegetatie door te rekenen. Voor de vloedvlakte van de Binnendelta van de Niger maakte we op die manier een overstromingsmodel. Met behulp van remote sensing (informatie uit satellietbeelden en luchtfoto’s) wordt onder meer de vegetatie geclassificeerd. Soms wordt dit als basis gebruikt voor veldwerk, maar ook het omgekeerde komt voor. Daarnaast  gebruiken we remote sensing voor de analyse van overstroming in rivierdelta’s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MSc Lucien Davids