Nederlands | English | Français | Frysk

Weide- en akkervogels

Voor weidevogels en akkervogels zijn het moeilijke tijden. De sterke achteruitgang van de weidevogels is mede door A&W op de agenda geplaatst (met onder andere het project: Help, de Grutto verdwijnt!). Ons bureau heeft een lange traditie met onderzoek naar vogels van het open gebied. Bij ons onderzoek naar weidevogelecologie en weidevogelbeheer werken de verschillende wetenschappelijke disciplines binnen onze organisatie nauw met elkaar samen. Maar ook met andere organisaties wordt samengewerkt. Zo hebben we met de Rijksuniversiteit Groningen en Vogelbescherming Nederland de trek van de Grutto online in kaart gebracht door Grutto's van een zender te voorzien. Dat heeft veel kennis opgeleverd over het gebruik van onverwinteringgebieden en stopplaatsen tijdens de trek. Maar we doen meer onderzoek aan weidevogels: de rol van waterbeheer, de voedselecologie, verstoring, fragmentatie, overleving/reproductie, vestigingskansen (een mooi voorbeeld is het project Adres Onbekend).

A&W kan het onderzoek vertalen in praktische beheersadviezen, zowel op landschapsniveau als op niveau van een afzonderlijk natuurterrein of boerenbedrijf. Aspecten zoals optimaal graslandbeheer, bemesting, waterpeilbeheer en afstemming op agrarisch gebruik zijn belangrijke onderdelen van een uitgekiend weidevogelbeheer. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld (beheer, beleid)