Nederlands | English | Franšais | Frysk

Windturbineonderzoek

Windturbines leveren groene stroom en dragen zo bij aan een beter milieu. Op zee én op het vastland. Afhankelijk van de locatie kan een turbine effect hebben op de natuur en de wettelijk beschermde soorten, zoals vogels en vleermuizen. Ze komen er bijvoorbeeld mee in aanvaring. Of hun natuurlijke omgeving wordt erdoor verstoord. Turbines kunnen ook een fysieke barrière vormen voor trekkende vogels en vleermuizen. A&W verricht in heel Nederland ecologische toetsingen van de geplande aanleg van windturbines en windparken, zowel op het land als offshore. 

Samen met SOVON (vogelonderzoek) hebben we voor Vogelbescherming Nederland een nationale windmolenrisicokaart voor vogels gemaakt. De kaart geeft inzicht in de ruimtelijke spreiding van de risico's van windmolens op vogelpopulaties en is daarbij een belangrijk hulpmiddel bij het zoeken naar mogelijkheden voor windenergie in Nederland. Verder verzorgen we de monitoring van vogelslachtoffers van drie windparken: Windpark Delfzijl-Zuid (2006-2011), Windpark Eemshaven (2009-2014) en Windpark Delfzijl-Noord (vanaf 2015). 

We geven ook workshops en trainingen. Een voorbeeld: de training van het personeel van Birdlife Ukraine (USPB) en de medewerkers van een locaal windmolenpark in de Oekraïne over de effecten van windmolens op vogels. We deden dit in opdracht van Vogelbescherming Nederland. 

In landen waar de bescherming van de biodiversiteit niet sterk is verankerd in de nationale wetgeving is het belangrijk dat ontwikkelaars en natuurbeschermers hun eisen en wensen in een vroegtijdig stadium op elkaar afstemmen. Met onze aanpak laten we zien dat er belangrijke successen zijn te behalen voor natuurbescherming én industrie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Allix Brenninkmeijer

Kenninsportal over windenergie:http://www.windenergie.nl.