Nederlands | English | Franšais | Frysk

Roodstaart Landschap

Vogels en andere dieren geven kleur aan het landschap; ze brengen de omgeving tot leven. We kunnen ons nauwelijks een situatie voorstellen zónder vogels en dierenleven: ze kleuren ook òns leven. Die levendigheid en belevingswaarde is zeker van toepassing op de Noardlike Fryske Wâlden, het besloten coulisselandschap van houtwallen en singels in noordoost Friesland. Met steun van de overheid, steken boeren, burgers en organisaties als Landschapsbeheer Friesland en het IVN veel tijd, geld en enerige in het onderhoud van het landschap. Wij vinden het belangrijk dat daarbij ook rekening wordt gehouden met biodiversiteit (natuur). Om dit te bereiken is kennis nodig over hoe dat het beste kan, en betrokkenheid om dit uit te voeren.

Om kennis en betrokkenheid te stimuleren is A&W gestart met het project Roodstaart landschap, een meerjarig project dat tot doel heeft de betrokkenheid bij natuur en landschap zodanig te versterken dat bij de inrichting en het beheer van het landschap meer rekening wordt gehouden met de biodiversiteit. In onderzoek samen met de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden en Landschapsbeheer Friesland  hebben we vastgesteld dat de Gekraagde roodstaart in bijzonder hoge dichtheden broedt in de houtsingels en houtwallen van de Noardlike Fryske Wâlden. Het gebied, waar ons kantoor middenin ligt, is echt een landelijk bolwerk van de soort. De komende jaren gaan we de broedbiologie van de soort verder uitdiepen en kijken wat de wisselwerking is met het beheer van de singels en wallen, en de winteroverleving in Afrika. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland is een lesprogramma ontwikkeld over die wonderbaarlijke trektocht naar Afrika die de soort ieder jaar weer onderneemt. Leerlingen van verschillende basisscholen in de Woudengemeenten hebben er enthousiast aan deelgenomen of gaan dat de komende jaren nog doen. Roodstaart landschap staat voor een open samenwerking met de omgeving waarbij boeren, scholen, organisaties als A&W, Landschapsbeheer Friesland, IVN, Vogelbescherming Nederland en anderen samen aan de slag gaan; wilt u meedoen of heeft u ideeën? Neem dan contact op met Ernst Oosterveld van ons bureau.

Op 22 juni is aandacht besteed aan het onderzoek in de uitzending van Vara's Vroege Vogels. U kunt het fragment beluisteren door op deze link te klikken. 

In het afgelopen jaar waren de roodstaarten ook te volgen via: Beleef de Lente en in het voorjaar van 2014 kon u opnieuw de lotgevallen van de roodstaarten volgen!

Gekraagde roodstaart levert een krachttoer van Olympisch formaat!

Leeuwarder Courant 11-1-2014: Het 'readsturtsje' gedraagt zich bizar.

Leeuwarder Courant 2-4-2016: Het readsturtjsje verrast.

Op 23 april vond een symposium over de rijke biodiversiteit van de Noardlike Fryske Wâlden plaats. Informatie daarover kunt u vinden door hier te klikken. 
De rapporten die in het kader van dit onderzoek zijn gemaakt kunt u hieronder downloaden. 

In Singel en wal: hoofdrapport
In Singel en wal: deelrapport broedvogels
In Singel en wal: deelrapport flora en vegetatie
In Singel en wal: Geodatabase
In Singel en wal: deelrapport insecten
In Singel en wal: deelrapport vleermuizen