Nederlands | English | Franšais | Frysk

A&W' ers aan het werk

Ecologisch onderzoek heeft veel gezichten. Van veldonderzoek, data-verzameling, analyse en heldere rapportage tot en met overleg met opdrachtgevers en belanghebbenden. Een bescheiden bloemlezing.

Onderzoek naar de terreinkeus van het Porseleinhoen. De ecologie van deze zeldzame moerasvogel is nauwelijks bekend. 'De Houtwiel' in Feanwâlden is een bijzonder rijk moerasgebied, waar in 2012 territoria van het Porseleinhoen zijn vastgesteld. Door een aantal vogels uit te rusten met een radiozender, verkrijgen we belangrijke informatie over de terreinkeus en de effecitiviteit van het beheer. Op de foto: projectleider Ron van der Hut met een Porseleinhoen.

Karteren van ecotypen in de Westerschelde, bij laag water. Lucien Davids maakt bij dit onderzoek gebruik van een handige veldcomputer, de Trimble. In dit mobiele GIS apparaat kunnen ruimtelijke informatie én gegevens over het terreintype of de waarneming ter plekke (op de juiste locatie) worden opgeslagen. Terug op kantoor wordt de input uitgelezen.

 

Inventarisatie van landschapselementen door Yde van der Heide in de Noardlike Fryske Wâlden. Naast  de boomsoort wordt de dikte van de stam opgemeten.

 

Adres onbekend! Wat gebeurt er met Grutto's die hun broedterrein kwijtraken. Waar gaan ze naartoe? Om daar achter te komen worden de vogels voorzien van kleurringen zodat ze individueel te volgen zijn. Vogelwachten, boeren en andere landeigenaren worden opgeroepen om de waarneming van een 'gekleurringde' Grutto te melden.

 

 

Niet langer in het donker tasten! Ruim veertig kerken in Fryslân zijn onderzocht op aanwezigheid van vleermuizen. Dit heeft geleid tot het rapport ‘Kerken voor vleermuizen’, waarin we aanbevelingen doen om de kerken geschikter te maken voor de vleermuis.

 

Het Houtwiel, een natuurgebied bij Feanwâlden (zie ook boven), is leefgebied van de Zilveren Maan, een zeldzame vlindersoort. Stroken moerasland worden er gemaaid en het maaisel wordt handmatig verwijderd voor het behoud van de bijzondere schraalland-vegetaties. Op deze manier krijgen de waard- en nectarplanten van de Zilveren maan meer kans. A&W is jaarlijks met een aantal medewerkers vrijwillig in het Houtwiel aan het werk.

Waar zijn de Korhoenders? Een aantal jaren geleden is gestart met de herintroductie van korhoenders op de Hoge Veluwe. De vogels zijn voorzien van zenders zodat ze gevolgd kunnen worden. 

 

Mark Koopmans vult een muizenval met lokvoer. Er wordt gebruik gemaakt van ‘life traps’. In deze muisvriendelijke vallen worden de muizen levend gevangen. De muizenvallen worden ’s nachts geregeld gecontroleerd zodat de muizen niet te lang vast zitten.