Nederlands | English | Franšais | Frysk

Publicaties

A&W heeft inmiddels meer dan 2000 projecten afgerond. Adviezen en onderzoeken worden vastgelegd in rapporten, waarvan een deel hiervan als pdf bestand kan worden verkregen. Om resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken worden resultaten ook kenbaar gemaakt via artikelen in vakbladen of via publicaties. Hieronder vind u hiervan enkele aansprekende voorbeelden.

Zoeken?
Land cover and avian biodiversity in rice fields and mangroves of west africa

Landcover developments in the rice & Mangrove ecoregion and their relation with bird populations.
Grootte: 3616 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Samenvatting: Living on the Edge

Nederlandse samenvatting van het boek: Living on the Edge. Wetlands and birds in a changing Sahel
Grootte: 923 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Summary Living on the Edge

English Summary of the book Living on the Edge. Wetlands and birds in a changing Sahel
Grootte: 951 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
The Niger, a lifeline. Executive summary

The Niger, a lifeline. Economic and ecological interests in effective watermanagement in the Upper Niger Basin; an executive summary.
Grootte: 1919 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Poster Waterpeil Niger

Le delta intÚrieur du Niger. Poster over het waterpeil van de Niger
Grootte: 1463 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Poster vogelsoorten Niger

Oiseaux du delta intÚrieur du Niger
Grootte: 1440 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Poster vissensoorten Niger

Les poissons du delta intÚrieur du Niger
Grootte: 1433 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Poster trekvogels Niger

Diamant vert dans le Sahel
Grootte: 1524 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Les forets inondees tresors du delta intÚrieur

Les forets inondees tresors du delta intÚrieur. IntÚrieur du Niger au Mali
Grootte: 4146 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Research for ecological restoration in the danube delta

Research for ecological restoration in the danube delta. Report 375
Grootte: 1367 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network

Safeguarding the Romanian Cartpathian ecological network, a vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe
Grootte: 5199 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007

Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007
Grootte: 3107 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Brochure de N333 groot knelpunt in de natuurverbinding tussen de Weerribben de Wieden

Rapport 764. De N333 groot knelpunt in de natuurverbinding tussen de Weerribben en de Wieden
Grootte: 481 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
De nationale windmolenrisicokaart voor vogels

Visie Vogelbescherming Nederland, Bram Aarts en Leo Bruinzeel
Grootte: 5312 KB
geplaatst: 31-12-2009

Download