Nederlands | English | Français | Frysk

Publicaties

A&W heeft inmiddels meer dan 2000 projecten afgerond. Adviezen en onderzoeken worden vastgelegd in rapporten, waarvan een deel hiervan als pdf bestand kan worden verkregen. Om resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken worden resultaten ook kenbaar gemaakt via artikelen in vakbladen of via publicaties. Hieronder vind u hiervan enkele aansprekende voorbeelden.

Zoeken?
Living on the Edge: volledige versie/ full version

Engelse versie van het bekroonde boek: Living on the Edge. Full English version of the Best Bird Book 2010: Living on the Edge
Grootte: 53000 KB
geplaatst: 08-06-2015

Download
OPIDIN: Prédiction des inondations dans le Delta Intérieur du Niger

OPIDIN: Prédiction des inondations dans le Delta Intérieur du Niger. A&W-rapport 1933. Altenburg & Wymenga bv, Feanwalden
Grootte: 4668 KB
geplaatst: 23-08-2013

Download
OPIDIN: Predicting the flood in the Inner Niger Delta

Zwarts, L. 2013. Technical report describing the background analysis and data of the tool OPIDIN (Outil de Prediction des Inondations dans la Delta Interieur du Niger). A&W report 1927. Altenburg & Wymenga ecological consultants, Feanwâlden, Netherlands.
Grootte: 4488 KB
geplaatst: 29-07-2013

Download
ATLAS les plaines inondables du Delta Intérieur du Niger

Zwarts, L. & F.S Hoekema 2013. ATLAS les plaines inondables du Delta Intérieur du Niger
Grootte: 13768 KB
geplaatst: 28-06-2013

Download
ATLAS les plaines inondables du Delta Intérieur du Niger. Example

L. Zwarts & F.S. Hoekema 2013. ATLAS les plaines inondables du Delta Intérieur du Niger. Example version imprimable. La version à imprimer peut être obtenu à: info@altwym.nl. Example print version. The printable version may be obtained from: info@altwym.nl
Grootte: 24542 KB
geplaatst: 28-06-2013

Download
International Single Species Action Plan for the Conservation of the Black-tailed Godwit Limosa l. limosa & L. l. islandica

This Single Species Action Plan has been prepared to assist the fulfilment of obligations under: Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA) Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds (Birds Directive) of the European Union (EU) International Single Species Action Plan for the Conservation of the Black-tailed Godwit Limosa l. limosa & L. l. islandica
Grootte: 1860 KB
geplaatst: 03-01-2013

Download
De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel

Bos, D., Buettger, H., Esselink, P., Jager, Z., de Jonge, V., Kruckenberg, H., van Maren, B., & Schuchardt, B. 2012a. De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel.
Grootte: 7516 KB
geplaatst: 10-07-2012

Download
The ecological state of the Ems estuary and options for restoration.

Bos, D., Buettger, H., Esselink, P., Jager, Z., de Jonge, V., Kruckenberg, H., van Maren, B., & Schuchardt, B. 2012a. De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel.
Grootte: 5185 KB
geplaatst: 10-07-2012

Download
Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering

Bos, D. 2010. Bescherming van weidevogels tijden trek en overwintering.
Grootte: 2044 KB
geplaatst: 30-12-2010

Download
Vers une nouvelle extension de l'outil OPIDIN

Zwarts, L. 2010 Vers une nouvelle extension de l'outil OPIDIN. L'étude a été financé par Wetlands International. L'étude a été realisé dans le cadre de zones humides et des moyens d'existence du project GIRE.
Grootte: 2287 KB
geplaatst: 14-10-2010

Download
Towards a further extension of the OPIDIN tool

Zwarts, L. 2010. Towards a further extension of the OPIDIN tool
Grootte: 1267 KB
geplaatst: 29-07-2010

Download
Le Delta Intérieur du Niger s'assèchera-t-il du fait du changement climatique et de l'utilisation de l'eau en amont?

Zwarts, L.2010 Le Delta Intérieur du Niger s'assèchera-t-il du fait du changement climatique et de l'utilisation de l'eau en amont? L'étude a été réalisée dans le cadre du projet sur les zones humides et les moyens de subsistance GIRE
Grootte: 2115 KB
geplaatst: 29-07-2010

Download
Will the Inner Niger Delta shrivel up due to climate change and water use upstream?

Zwarts, L. 2010. Will the Inner Niger Delta shrivel up due to climate change and water use upstream? The study was done in the framework of the Wetlands & Livelihoods Project GIRE
Grootte: 1471 KB
geplaatst: 14-10-2010

Download
Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians. Ukrainian version

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians. Ukrainian version
Grootte: 9660 KB
geplaatst: 12-11-2010

Download
Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians.English version

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians.English version
Grootte: 9287 KB
geplaatst: 01-06-2010

Download
Land cover and avian biodiversity in rice fields and mangroves of west africa

Landcover developments in the rice & Mangrove ecoregion and their relation with bird populations.
Grootte: 3616 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Samenvatting: Living on the Edge

Nederlandse samenvatting van het boek: Living on the Edge. Wetlands and birds in a changing Sahel
Grootte: 923 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Summary Living on the Edge

English Summary of the book Living on the Edge. Wetlands and birds in a changing Sahel
Grootte: 951 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Résumé Les Ailes du Sahel

Resumé Les Ailes du Sahel. Zones humides et oiseaux migrateurs dans u environnement en mutation
Grootte: 3569 KB
geplaatst: 23-08-2012

Download
The Niger, a lifeline. Executive summary

The Niger, a lifeline. Economic and ecological interests in effective watermanagement in the Upper Niger Basin; an executive summary.
Grootte: 1919 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
The Niger, a lifeline.

The Niger, a lifeline. Effective water management in the Upper Niger Basin
Grootte: 8099 KB
geplaatst: 02-11-2005

Download
The Niger, a lifeline. Chapter 3

The Niger, a lifeline. Effective water management in the Upper Niger Basin. Chapter 3
Grootte: 1296 KB
geplaatst: 21-06-2013

Download
Le Niger, une artère vitale. Gestion de l'eau dans le Bassin du Haut Niger.

Le Niger, une artère vitale. Gestion de l'eau dans le Bassin du Haut Niger. Leo Zwarts, Pieter van Beukering, Bakary Kone en Eddy Wymenga
Grootte: 19419 KB
geplaatst: 02-11-2005

Download
Le Niger, une artère vitale. Gestion de l'eau dans le Bassin du Haut Niger. Chapitre 3

Le Niger, une artère vitale. Gestion de l'eau dans le Bassin du Haut Niger. Chapitre 3, Inondation du Delta Interieur du Niger. Leo Zwarts, Ion Grigoras
Grootte: 2324 KB
geplaatst: 28-06-2013

Download
Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01

Wymenga, E., B. Kone, J. van der Kamp & L. Zwarts. 2002. Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01
Grootte: 5090 KB
geplaatst: 31-12-2002

Download
Poster Waterpeil Niger

Le delta intérieur du Niger. Poster over het waterpeil van de Niger
Grootte: 1463 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Poster vogelsoorten Niger

Oiseaux du delta intérieur du Niger
Grootte: 1440 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Poster vissensoorten Niger

Les poissons du delta intérieur du Niger
Grootte: 1433 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Poster trekvogels Niger

Diamant vert dans le Sahel
Grootte: 1524 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Les forets inondees tresors du delta intérieur

Les forets inondees tresors du delta intérieur. Intérieur du Niger au Mali
Grootte: 4146 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Research for ecological restoration in the danube delta

Research for ecological restoration in the danube delta. Report 375
Grootte: 1367 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network

Safeguarding the Romanian Cartpathian ecological network, a vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe
Grootte: 5199 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007

Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007
Grootte: 3107 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
Brochure de N333 groot knelpunt in de natuurverbinding tussen de Weerribben de Wieden

Rapport 764. De N333 groot knelpunt in de natuurverbinding tussen de Weerribben en de Wieden
Grootte: 481 KB
geplaatst: 14-12-2009

Download
De nationale windmolenrisicokaart voor vogels

Visie Vogelbescherming Nederland, Bram Aarts en Leo Bruinzeel
Grootte: 5312 KB
geplaatst: 31-12-2009

Download