Nederlands | English | Français | Frysk

Investeringsplan Weidevogels

Opkrikplannen weidevogelreservaten.
In de jaren 2003-2006 zijn de terreinbeherende organisaties in Fryslân en Groningen: Staatsbosbeheer, It Fryske Gea. Natuurmonumenten en het Groninger Landschap, aan de slag gegaan met een hersteloperatie in hun weidevogelreservaten. Daarvoor zijn opkrikplannen opgesteld, waarin op een rijtje is gezet wat de toestand van de reservaten was en welke herstelmaatregelen nodig waren. Met subsidies in 2007 t/m 2009 van het ministerie van LNV (nu EZ) en vanaf 2010 met subsidie van de provincie Fryslân is een belangrijk deel van de in de opkrikplannen voorgestelde werkzaamheden uitgevoerd. Een deel van het werk bestaat ook uit het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Deze kennis is meestal vastgelegd in rapporten en toegankelijk gemaakt via o.a. deze website.

Zoeken?
Nieuwsbrief nr. 4, april 2012

Vervolgproject weidevogelreservaten Fryslân 2011-2012, de vierde nieuwsbrief
Grootte: 707 KB
geplaatst: 31-12-2012

Download
Oosterveld, E.B. 2008. Opkrikplannen Friese weidevogelreservaten. Deel 1. Knelpunten en maatregelen bij inrichting en beheer. A&W-rapport 821.

Bundeling van opkrikplannen van 60 Friese weidevogelreservaten.
Grootte: 1525 KB
geplaatst: 19-07-2011

Download
Oosterveld, E.B.2007. Perspectieven beheer weidevogelreservaten in Fryslân. Knelpunten, mogelijkheden en actiepunten. A&W-rapport 849

.
Grootte: 515 KB
geplaatst: 28-07-2007

Download
Oosterveld, E.B. & W. Altenburg. 2005. Kwaliteitscriteria voor weidevogelgebieden, met toetslijst. A&W-rapport 412

.
Grootte: 675 KB
geplaatst: 06-10-2005

Download
Oosterveld, E.B. 2010. Evaluatie Opkrikplannen weidevogelreservaten Fryslân/Groningen 2007-2009. A&W-rapport 1497

.
Grootte: 1204 KB
geplaatst: 28-08-2010

Download
Nieuwsbrief nr. 3, maart 2011

Vervolgproject weidevogelreservaten Fryslân 2010-2011, de derde nieuwsbrief
Grootte: 1880 KB
geplaatst: 31-03-2011

Download
Nieuwsbrief nr 2, maart 2010

Investeren in weidevogelreservaten Fryslân/Groningen 2009/2010. De tweede nieuwsbrief.
Grootte: 264 KB
geplaatst: 31-03-2010

Download
Nieuwsbrief nr 1, maart 2009

Investeren in weidevogelreservaten Fryslân/ Groningen, eerste nieuwsbrief
Grootte: 716 KB
geplaatst: 31-03-2009

Download
Jonge Poerink, B. 2008. Mestwetgeving en weidevogelreservaten. JPMA-rapport 20080301

Een praktische samenvatting van de regelgeving voor terreinbeheerders en Pachters.
Grootte: 1607 KB
geplaatst: 01-03-2008

Download
Jonge Poerink, B.2008. Inventarisatie en evaluatie van technische alternatieven voor vast rundermest in weidevogelreservaten in Friesland en Groningen JPMA-rapport 20080401

.
Grootte: 1060 KB
geplaatst: 01-04-2008

Download
Jonge Poerink, B. 2009. Oriënterend onderzoek varianten vaste mest voorziening weidevogelreservaat Hoeksmeer. JPMA-rapport 20090901

.
Grootte: 3496 KB
geplaatst: 01-09-2009

Download
Oosterveld, E.B. 2009. Proefproject vastemestvoorzienin weidevogelreservaten Fryslân/ Groningen. Samenvatting A&W-rapport 1109a

Een samenvatting van A&W- rapport 1109
Grootte: 157 KB
geplaatst: 31-03-2011

Download
Oosterveld, E.B. 2009. Proefproject vastemestvoorziening weidevogelreservaten Fryslân/ Groningen. A&W-rapport 1109

.
Grootte: 826 KB
geplaatst: 17-06-2009

Download
Jonge Poerink, B. 2010. Proef mestscheiding weidevogelreservaten Fryslân en Groningen 2010. JPMA-rapport 20100501

.
Grootte: 9480 KB
geplaatst: 01-05-2010

Download
Jonge Poerink, B. 2010. Eindrapport. Project vaste mestvoorziening weidevogelreservaten Fryslân en Groningen JPMA-rapport 20100502

.
Grootte: 1203 KB
geplaatst: 02-05-2010

Download
Jonge Poerink, B. 2008. Zuurgraadregulering van de bodem bij weidevogelreservaten op veengrond. JPMA-rapport 20080502

Een inventarisatie uitgevoerd in het kader van het “Investeringsplan Weidevogelreservaten Fryslân en Groningen 2007”
Grootte: 239 KB
geplaatst: 02-05-2008

Download
Baar, J. & A. van Erk 2010. Herstel weidevogelgebieden in Friesland door meer bodemleven.

.
Grootte: 1985 KB
geplaatst: 31-05-2010

Download
Jonge Poerink, B. 2010. Vaste mest voor weidevogelreservaten. JPMA-rapport 20100503

Eerste aanzet tot een handleiding voor terreinbeheerders, opgesteld in het kader van het weidevogelproject Fryslân / Groningen.
Grootte: 4234 KB
geplaatst: 03-05-2010

Download