Nederlands | English | Franšais | Frysk

Werken aan Wadden en Noordzee

Ecologische kennis voor een sterk wad- en kustsysteem

Lees meer

OPIDIN

Flood forecast Inner Niger Delta

Lees meer

Roodstaart landschap

Readsturt lânskip

Lees meer

Better Wetter

Voor ecologie en economie

Lees meer
Home »

Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek

Als onafhankelijk ecologisch onderzoek- en adviesbureau is Altenburg & Wymenga een ervaren partner voor overheden, ingenieursbureaus, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren.

Sinds 1988 helpen wij onze opdrachtgevers met onderzoek, plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, ecologische effectenstudies, natuurtoetsen en integraal waterbeheer. Want net als wij vindt u  het belangrijk dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met natuur, landschap en de kwaliteit van onze leefomgeving.

Eigen (veld)onderzoek en data-analyse vormen belangrijke bronnen van kennisopbouw, inspiratie en advisering. En omdat voor veel vraagstukken de inbreng van verschillende expertises wenselijk is, werken we regelmatig samen met andere partijen, zoals ingenieursbureaus, landschapsarchitecten, planologen stedenbouwkundigen, universiteiten en onderzoeksinstituten. Zo ontstaat advies op maat, dat is gebaseerd op betrouwbare ecologische gegevens, verzameld en verwerkt volgens wetenschappelijk verantwoorde methoden.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek komen we graag naar u toe. Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom in El Dorado, ons kantoorpand in Feanwâlden (op loopafstand van het treinstation).