Nederlands | English | Français | Frysk

Investment plan meadow birds

.

Zoeken?
Nieuwsbrief nr. 4, april 2012

Vervolgproject weidevogelreservaten Fryslân 2011-2012, de vierde nieuwsbrief
Size: 707 KB
placed: 31-12-2012

Download
Oosterveld, E.B. 2008. Opkrikplannen Friese weidevogelreservaten. Deel 1. Knelpunten en maatregelen bij inrichting en beheer. A&W-rapport 821.

Bundeling van opkrikplannen van 60 Friese weidevogelreservaten.
Size: 1525 KB
placed: 19-07-2011

Download
Oosterveld, E.B.2007. Perspectieven beheer weidevogelreservaten in Fryslân. Knelpunten, mogelijkheden en actiepunten. A&W-rapport 849

.
Size: 515 KB
placed: 28-07-2007

Download
Oosterveld, E.B. & W. Altenburg. 2005. Kwaliteitscriteria voor weidevogelgebieden, met toetslijst. A&W-rapport 412

.
Size: 675 KB
placed: 06-10-2005

Download
Oosterveld, E.B. 2010. Evaluatie Opkrikplannen weidevogelreservaten Fryslân/Groningen 2007-2009. A&W-rapport 1497

.
Size: 1204 KB
placed: 28-08-2010

Download
Nieuwsbrief nr. 3, maart 2011

Vervolgproject weidevogelreservaten Fryslân 2010-2011, de derde nieuwsbrief
Size: 1880 KB
placed: 31-03-2011

Download
Nieuwsbrief nr 2, maart 2010

Investeren in weidevogelreservaten Fryslân/Groningen 2009/2010. De tweede nieuwsbrief.
Size: 264 KB
placed: 31-03-2010

Download
Nieuwsbrief nr 1, maart 2009

Investeren in weidevogelreservaten Fryslân/ Groningen, eerste nieuwsbrief
Size: 716 KB
placed: 31-03-2009

Download
Jonge Poerink, B. 2008. Mestwetgeving en weidevogelreservaten. JPMA-rapport 20080301

Een praktische samenvatting van de regelgeving voor terreinbeheerders en Pachters.
Size: 1607 KB
placed: 01-03-2008

Download
Jonge Poerink, B.2008. Inventarisatie en evaluatie van technische alternatieven voor vast rundermest in weidevogelreservaten in Friesland en Groningen JPMA-rapport 20080401

.
Size: 1060 KB
placed: 01-04-2008

Download
Jonge Poerink, B. 2009. Oriënterend onderzoek varianten vaste mest voorziening weidevogelreservaat Hoeksmeer. JPMA-rapport 20090901

.
Size: 3496 KB
placed: 01-09-2009

Download
Oosterveld, E.B. 2009. Proefproject vastemestvoorzienin weidevogelreservaten Fryslân/ Groningen. Samenvatting A&W-rapport 1109a

Een samenvatting van A&W- rapport 1109
Size: 157 KB
placed: 31-03-2011

Download
Oosterveld, E.B. 2009. Proefproject vastemestvoorziening weidevogelreservaten Fryslân/ Groningen. A&W-rapport 1109

.
Size: 826 KB
placed: 17-06-2009

Download
Jonge Poerink, B. 2010. Proef mestscheiding weidevogelreservaten Fryslân en Groningen 2010. JPMA-rapport 20100501

.
Size: 9480 KB
placed: 01-05-2010

Download
Jonge Poerink, B. 2010. Eindrapport. Project vaste mestvoorziening weidevogelreservaten Fryslân en Groningen JPMA-rapport 20100502

.
Size: 1203 KB
placed: 02-05-2010

Download
Jonge Poerink, B. 2008. Zuurgraadregulering van de bodem bij weidevogelreservaten op veengrond. JPMA-rapport 20080502

Een inventarisatie uitgevoerd in het kader van het “Investeringsplan Weidevogelreservaten Fryslân en Groningen 2007”
Size: 239 KB
placed: 02-05-2008

Download
Baar, J. & A. van Erk 2010. Herstel weidevogelgebieden in Friesland door meer bodemleven.

.
Size: 1985 KB
placed: 31-05-2010

Download
Jonge Poerink, B. 2010. Vaste mest voor weidevogelreservaten. JPMA-rapport 20100503

Eerste aanzet tot een handleiding voor terreinbeheerders, opgesteld in het kader van het weidevogelproject Fryslân / Groningen.
Size: 4234 KB
placed: 03-05-2010

Download